Nietsak Sportstuge- och Fritidsförening

Nietsak

   Rallarstigen

I landet kring Nietsak, Peltovaara och i området kring Turist- och Rallarstigen döljer sig många forn-lämningar från same- och nybyggarkulturen och kanske ända från stenåldern.
På Toriskelinen, längs Rallarstigen och sydsidan på Nietsak finns gott om lämningar som kan vara 1000 år gamla eller mer.

Förr fiskade samerna i Nietsak och de ägde några renar som de mjölkade och hade som dragrenar och lockrenar vid vildrensjakt.
De flyttade då bara kortare sträckor mellan sjöarna beroende på när fisken lekte.
Namnet Nietsak är en försvenskning av samiska
Nijetsak som enligt samerna betyder ”Surved”.

Fisket
I den första fiskeskattelängden från 1559 fiskade i Nietsak och Saivo fyra jokkmokksbor,
Iffwar Knuttzon, Nils Knuttzon, Nils Andersson och Anders Jonsson. De betalade skatt i torkad gädda och sik, och ibland även i abborre. Dessa personer är de äldsta kända som med säkerhet går att knyta till Gällivare.
Skatten var år 1559= 2 skeppspund gädda (272 kg) + 1 skeppspund sik (136 kg).

Fisket i Nietsak, Kelva och Saivo kan sedan 1600-talet följas i offentliga handlingar som visar att fisket sedan lång tid utövas av vissa släkten. Saivo var det fiskrikaste vattnet med den grannaste och fetaste siken. I Kelva fanns också gott om fisk och där man fick sikar upp till
5 kg. Kelvafisken ansågs mindre värdefull eftersom dess kött ibland hade dysmak.
Nietsak hade gott om fisk men siken var småväxt. I Nietsak fanns även harr men ej i någon större mängd. Under 1850-talet betingade Saivosiken ett pris av 30 öre och siken från Nietsak och Kelva 25 öre per kilo. Fisket bedrevs främst med nät men även med not. När de snabbt ville få ett mål fisk lade de nät efter stranden och pulsade.

Rovanen
Rovanen var ett krononybygge från 1860 och är den enda fasta bebyggelse som man känner till har varit vid Nietsak. Där bodde först Carl Landström. Därefter flyttade syskonparet Lars och Britta Kaisa Jacobsson dit och då troligen från Abborrträsk. De hade ett litet jordbruk med får, getter och någon ko. Genom att vara bärare och roddare åt turister kunde de förtjäna en slant. Rovas-Lasse var en stor och stark man som bar båten mellan Nietsak och Rovassjön när han fiskade. Det berättas att Lasse kunde sia om framtiden. Långt innan järnvägen till Porjus var påtänkt talade han om hur rallarna arbetade i Kuossakåbbo. När Lasse och Kaisa blev gamla hämtades dom till Gällivare men Lasse rymde tillbaka till Rovanen där han bodde fram till 1911 då han hittades död vid sin kälke vid Nietsak. Kaisa levde till 1918. Sedan dess har ingen bott i Rovanen. Bostadshuset flyttades 1908 till Abborrträsk. Idag finns inga byggnader kvar på den gamla ängen.

På 50-talet hade flickscouterna ofta läger på Rovasängen. Ängen var då också ofta utflyktsmål för midsommarfirande tack vare den rika blomsterprakten. Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen slår numera ängen varje år med lie för att värna om de sällsynta ängsväxterna.


Abborrträsk

En kilometer från Nietsak ligger Abborrträsk där bruksarbetare Anders Nilsson fick nybyggesbeviljning 1757.
Det var ett av många bruksnybyggen som anlades av Hermelin för att säkra malmtransporterna till Meldelsteins Jern och Manufakturverk i Råneå kommun.

Många av dom som bott i Abborrträsk arbetade under sommaren i gruvan och under vintern med att transportera malm med ren till kusten.

För att få mer slåttermark i Abborrträsk sänktes sjön genom att en kanal grävdes till Nietsak. Fisket bedrevs dock huvudsakligen i Nietsak.
På Peltovaara odlades korn och potatis. Det fanns också en kvarn som de använde till husbehov. Denna fanns troligen där Kelvabäcken går ut i Nietsak (Myllylahti).

I Abborrträsk har många turister och andra fått mat och logi samt hjälp av bärare och roddare. När vägen till Porjus blev klar 1945 flyttade de sista fasta boende från Abborrträsk. Den gamla byggnaden är sedan 1998 upprustad och ägs av Hembygds-föreningen som bedriver verksamhet där tillsammans med Naturskyddsföreningen. Varje sommar är det slåtter i Abborrträsk och andra helgen i juli anordnas Rallarmarschen från Gällivare till Porjus. En motionsvandring för allmänheten.

Abborrträsk ingår i Natura 2000 som är ett nätverk av den värdefullaste och finaste naturen inom EU:s medlemsländer.Fornlämningar i Nietsak - Peltovaaraområdet
30-tal fornlämningar är uppskyltade.

 
Nietsak Sportstuge- och Fritidsförening Template by Ahadesign Powered by Joomla!